Mạng máy khách / máy chủ có ba thành phần chính: máy trạm, máy chủ và các thiết bị mạng kết nối chúng. Máy trạm là các máy tính phụ thuộc vào máy chủ. Họ gửi yêu cầu đến máy chủ để truy cập các chương trình, tệp và cơ sở dữ liệu được chia sẻ và bị chi phối bởi các chính sách được xác định bởi máy chủ. Một máy chủ "dịch vụ" yêu cầu từ các máy trạm và có thể thực hiện nhiều chức năng như một kho lưu trữ trung tâm của các tệp, chương trình, cơ sở dữ liệu và chính sách quản lý. Các thiết bị mạng cung cấp đường dẫn liên lạc cho máy chủ và máy trạm. Chúng hoạt động như các đầu nối và định tuyến dữ liệu trong và ngoài mạng.

...

Máy trạm

Máy trạm, hoặc máy tính khách, ban đầu tự phân biệt bởi các hệ điều hành chạy chúng. Trong mạng máy khách / máy chủ, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista và Windows 7 là ví dụ về hệ điều hành máy trạm. Ngoài việc tương đối rẻ hơn so với các hệ điều hành máy chủ, các chức năng và quy trình của chúng chủ yếu dành cho các máy khách. Cơ sở dữ liệu tập trung, chương trình chia sẻ, chính sách quản lý và bảo mật không phải là một phần của hệ điều hành của họ. Những gì họ có là các phiên bản địa phương của cơ sở dữ liệu, chương trình và chính sách có thể được áp dụng riêng cho họ. Máy trạm cũng có thông số kỹ thuật thấp hơn máy chủ trong các vùng bộ nhớ, dung lượng ổ cứng và tốc độ bộ xử lý, vì chúng không bắt buộc phải xử lý yêu cầu hoặc ghi dữ liệu từ nhiều máy tính.

May chủ

Máy chủ được phân biệt bởi các bộ hệ điều hành khác nhau như Windows 2000 Server, Windows 2003 hoặc Windows 2008. Chúng cũng có bộ nhớ và dung lượng ổ cứng cao hơn và bộ xử lý nhanh hơn vì chúng lưu trữ và phục vụ nhiều yêu cầu (và thường là đồng thời) từ các máy trạm. Một máy chủ có thể đảm nhận nhiều vai trò trong mạng máy khách / máy chủ. Nó có thể là một máy chủ tệp, máy chủ thư, máy chủ cơ sở dữ liệu và bộ điều khiển miền cùng một lúc. Tuy nhiên, một mạng được thiết lập tốt sẽ phân định các vai trò này cho các máy chủ khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất. Một máy chủ, bất kể nó có vai trò gì, về cơ bản hoạt động như một kho lưu trữ tập trung các tệp mạng, chương trình, cơ sở dữ liệu và chính sách. Nó giúp cho việc quản lý và sao lưu dễ dàng hơn vì nó không phụ thuộc vào cấu hình người dùng cá nhân, nhưng có thể được thực hiện phổ biến và thống nhất trên toàn mạng.

Thiết bị mạng

Các thiết bị mạng kết nối máy trạm và máy chủ. Họ đảm bảo rằng các yêu cầu đến và từ các máy trạm được định tuyến đúng đến máy chủ chính xác. Một số thiết bị mạng mỗi loại cung cấp các loại kết nối mạng khác nhau. Trong một mạng máy khách / máy chủ đơn giản, một hub có thể kết nối một máy chủ với nhiều máy trạm. Nó hoạt động như một bộ lặp, truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác. Cầu nối các phân đoạn mạng riêng biệt. Điều này hữu ích cho các văn phòng có một số phòng ban để phân biệt bộ phận nào mà một máy trạm cụ thể thuộc về. Một thiết bị mạng khác, một bộ chuyển mạch, tương tự như một cây cầu, nhưng có thể phát hiện xung đột giữa các phân đoạn mạng như cùng một địa chỉ IP hoặc tên máy tính giữa các bộ phận. Mạng diện rộng sử dụng bộ định tuyến để kết nối các phân đoạn mạng ở các vị trí khác nhau. Bộ định tuyến cũng được sử dụng để kết nối các mạng hoặc định tuyến thông tin tới Internet.

Các thành phần khác

Mạng máy khách / máy chủ thường có máy in hoặc máy quét mạng, được chia sẻ và có thể được sử dụng bởi tất cả các máy tính trong mạng. Thay vì cài đặt chúng riêng lẻ cho mỗi máy tính, chúng có thể được đặt ở một vị trí mà mọi người đều có thể truy cập. Điều này tiết kiệm cả không gian và tiền bạc.